Strona główna

APEL o pomoc dla pogorzelców Z Borui Nowej

Posted by on 20 maja 2016 in Aktualności | Możliwość komentowania APEL o pomoc dla pogorzelców Z Borui Nowej została wyłączona

Burmistrz Nowego Tomyśla, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Sołtys wsi Boruja Nowa oraz Zarząd OR PCK w Nowym Tomyślu  zwracają  się z gorącym apelem o pomoc finansową dla pogorzelców z naszej gminy. W dniu 20 maja br.  pożar strawił w całości budynek mieszkalny rodziny zamieszkałej we wsi Boruja Nowa. Pięcioosobowa rodzina utraciła dorobek swego życia, pozbawiona została dachu nad głową oraz podstawowej infrastruktury potrzebnej do codziennej egzystencji. SZANOWNI MIESZKAŃCY ! Pomóżmy solidarnie rodzinie w tych jakże trudnych dla niej chwilach, z naszym wsparciem będzie jej łatwiej odnaleźć się w tej tragicznej  sytuacji. Pomoc finansową dla poszkodowanych prosimy kierować na konto Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Tomyślu:        BS w Nowym Tomyślu ul. Piłsudskiego nr: 49 9058 0000 0000 0004 8099 0001 – z dopiskiem  ,, Pogorzelcy z Borui Nowej” Ponadto  prosimy o pomoc w naturze w formie materiałów budowlanych, nowych sprzętów gospodarstwa domowego,AGD,RTV,mebli, odzieży, w tym dla półtorarocznej dziewczynki Powyższe artykuły prosimy przekazywać do Świetlicy Wiejskiej w Borui Nowej po uprzednim telefonicznym kontakcie z Sołtysem nr tel. 534 888 313   Nie bądźmy obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. Bardzo liczymy na Państwa ofiarność i hojność nowotomyskich firm       Tel. OPS – 61 4426950, 61 4426986               PCK – 61 4426650, 61...

read more

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu w sprawie zatrudnienia opiekuna osoby starszej

Posted by on 10 maja 2016 in Aktualności | Możliwość komentowania Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu w sprawie zatrudnienia opiekuna osoby starszej została wyłączona

DYREKTOR  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  NOWYM TOMYŚLU poszukuje osób do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej Miejsce pracy : teren miasta lub gminy Nowy Tomyśl – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych Forma zatrudnienia : umowa – zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów) Wymagania niezbędne obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej, wykształcenie minimum podstawowe, doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi lub niepełnosprawnymi. Wymagania dodatkowe : samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy, pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej lojalność i umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy w domu chorego, umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość), wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia, cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych, mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy.   Podstawowy zakres wykonywanych zadań: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych, czynności higieniczno – pielęgnacyjne, czynności opiekuńcze, czynności gospodarcze, umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków, pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego, prowadzenie niezbędnej dokumentacji, załatwienie bieżących spraw urzędowych za zgodą klienta. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania. Wymagane dokumenty: życiorys (CV) list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy w formie usług opiekuńczych. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Marszałka Piłsudskiego 8, pokój nr 11. Informacje dodatkowe  można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, tel. 61/4426981. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                               /-/  Danuta...

read more

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( 500 + )

Posted by on 9 maja 2016 in Aktualności | Możliwość komentowania WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( 500 + ) została wyłączona

WYDAWANIE  I  PRZYJMOWANIE  WNIOSKÓW W SPRAWIE  ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( 500 + )

od 9 maja 2016 r. WYDAWANIE  I  PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( 500 + ) W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8                     W GODZINACH   –  od 8:00 do 13:00 W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH –  od 8:00 do 16:00   W BUDYNKU GŁÓWNYM OPS – POKÓJ NR 1 W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 01 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w terminie od 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. (włącznie), tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.   Informacja o wszelkich zmianach dotyczących godzin  wydawania i przyjmowania wniosków na bieżąco będzie zamieszczana na stronie internetowej...

read more

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Posted by on 9 maja 2016 in Aktualności | Możliwość komentowania WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO została wyłączona

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 09 maja 2016 r. WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500 +) W godzinach od 8,00 – 15,30 W środy w godzinach od 8,00 – 16,00 W DOMU DZIENNEGO POBYTU (za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul.Piłsudskiego 8) UWAGA : DECYZJE ODBIERAJĄ TYLKO OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY INFORMACJĘ TELEFONICZNĄ O WYSTAWIENIU...

read more

Środki z „Rodzina 500 plus” w pełni zabezpieczone przed egzekucją

Posted by on 29 Kwi 2016 in Aktualności | Możliwość komentowania Środki z „Rodzina 500 plus” w pełni zabezpieczone przed egzekucją została wyłączona

Środki z „Rodzina 500 plus” w pełni zabezpieczone przed egzekucją

Środki z programu „Rodzina 500 plus” wpływające na konto rodziców lub opiekunów będą oznaczone specjalnym tytułem – pozwala to na identyfikację świadczenia wychowawczego i w pełni zabezpiecza je przed egzekucją sądową lub administracyjną. Ministerstwo Rodziny na podstawie informacji od organów realizujących program „Rodzina 500 plus” stworzyło bazę numerów rachunków bankowych z których dokonywane są/będą wypłaty świadczeń wychowawczych (wraz z nazwą jednostki organizacyjnej będącej właścicielem rachunku). Zgodnie z wytycznymi resortu każdy przelew dotyczącego świadczenia wychowawczego będzie oznaczony specjalnym tytułem. Oznaczenie przelewu wraz z informacją o jednostce będącej właścicielem rachunku bankowego, umożliwi zarówno bankom jak i organom egzekucyjnym identyfikację wypłaconych świadczeń wychowawczych i skutecznie zabezpieczy środki z Programu „Rodzina 500+” przed egzekucją sądową lub administracyjną. Procedura zostanie wdrożona na przełomie kwietnia i maja. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji komorniczej i administracyjnej. W momencie przekazania świadczenia na rachunek bankowy osoby (np. rodzica) będącej dłużnikiem, istnieje zagrożenie że świadczenie takie nie będzie w pełni zabezpieczone przed zajęciem komorniczym. Wynika to z faktu, że sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny dokonując zajęcia rachunku bankowego, nie jest w stanie dokonać weryfikacji środków znajdujących się na tym rachunku pod kontem ich tytułu, celu i pochodzenia. Podjęte przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz polskimi bankami działania w pełni rozwiązują ten...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus