Strona główna

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje stażysty na staż ze środków urzędu pracy od 01.08.2016 r.

Posted by on 19 Lip 2016 in Aktualności | Możliwość komentowania Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje stażysty na staż ze środków urzędu pracy od 01.08.2016 r. została wyłączona

Miejsce stażu w Nowym Tomyślu ul. Marszałka Piłsudskiego 8, w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,  stanowisko – pomoc administracyjna. Do zadań należy: – kompletowanie wniosków, – czynności administracyjne związane z zakładaniem dokumentów, – archiwizacja dokumentów.   Jedna zmiana Liczba godzin w tygodniu – 40 Data rozpoczęcia 01.08.2016 Liczba miesięcy – 4 Stypendium brutto –...

read more

Znajdzpomoc.pl Ogólnopolski Portal Wsparcia

Posted by on 18 Lip 2016 in Aktualności | Możliwość komentowania Znajdzpomoc.pl Ogólnopolski Portal Wsparcia została wyłączona

read more

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ

Posted by on 15 Lip 2016 in Aktualności | Możliwość komentowania OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ została wyłączona

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Obudź swój potencjał – EFS” Skan Ogłoszenia

read more

Wspomnienia z wycieczki nowotomyskich seniorów do Sarbinowa

Posted by on 11 Lip 2016 in Dom Dziennego Pobytu | Możliwość komentowania Wspomnienia z wycieczki nowotomyskich seniorów do Sarbinowa została wyłączona

Wspomnienia z wycieczki nowotomyskich seniorów do Sarbinowa

W dniach 22.06 – 29.06.2016r. uczest­nicy Domu Dzien­nego Po­bytu oraz za­przy­jaź­nieni seniorzy z No­wego To­my­śla uczest­ni­czyli w au­to­karowej  wy­cieczce do Sarbinowa, pięknej miejscowości wypoczynkowej. Podróż rozpoczęła się wcześnie rano i upłynęła w miłej atmosferze. Po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej wycieczkowicze udali się na pierwszy spacer promenadą. Czyste piaski plaży, lśniące w słońcu niczym złoto, wspaniały mikroklimat charakteryzujący się dużym nasłonecznieniem oraz bogate w jod morskie powietrze, rozległe obszary leśne i brak przemysłu, zagwarantowały nowotomyślanom zdrowy wypoczynek. Seniorzy korzystali z pięknej pogody, zażywali kąpieli słonecznych, chętni korzystali z okazji by odświeżyć się, sprawdzając temperaturę wody morskiej nie tylko nogami. Bo przecież nic tak nie odpręża jak bałtycki piasek pod stopami, zachód słońca czy szum fal. A dodatkowo nic tak nie uskrzydla, jak otwarta przestrzeń żywiołu, jakim jest woda, a czasem po prostu zdrowotne działanie jodu. Popołudniami seniorzy nie mieli czasu na nudę korzystając z zabiegów jakie oferował ośrodek między innymi: hydromasaży, okładów borowinowych, światłoterapii, elektroterapii. Urozmaiceniem wypoczynku był również wyjazd do Ogrodów Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. Seniorzy zwiedzili tam największy na świecie labirynt grabowy z  20 metrową wieżą widokową, gdzie każdy w miarę swoich możliwości mógł wejść na taras i podziwiać niesamowity widok na ogrody, okoliczne wioski, pola i lasy.  Spacerowali  w Ogrodzie Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni,  w których oglądali : magiczny kamienny krąg, Ogrody 4 Pory Roku, Ogród Zegarów, Ogród Kalendarz Celtycki oraz angielskie rabaty bylinowe, rosarium z parterem bukszpanowym i topiary bukszpanowe. Ogrody Hortulus jako wyjątkowa atrakcja turystyczna, wyróżniona została wieloma nagrodami, również nasi Seniorzy byli zachwyceni tym urokliwym miejscem. W trak­cie po­bytu nie za­bra­kło wspól­nych roz­mów, śpie­wów, spa­ce­rów, spo­tkań przy ka­wie oraz wie­czorka ta­necz­nego i ogniska, na któ­rym wszy­scy świet­nie się ba­wili. W środowe popołudnie no­wo­to­my­scy se­nio­rzy udali się na ostatni spa­cer brze­giem  mo­rza. Za­do­wo­leni, pełni wra­żeń z mi­łymi wspo­mnie­niami wieczorem  wró­cili do domu. Wy­jazd był jedną z za­pro­po­no­wa­nych form spę­dza­nia wol­nego czasu re­ali­zo­waną przez Dom Dziennego...

read more

ZDROWA RODZINA – nie zna przemocy

Posted by on 30 Cze 2016 in Aktualności, Projekty | Możliwość komentowania ZDROWA RODZINA – nie zna przemocy została wyłączona

ZDROWA  RODZINA   – nie zna przemocy

„ ZDROWA  RODZINA   – nie zna przemocy”  to tytuł projektu,  na realizację którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu uzyskał dofinansowanie z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Projekt ten jako jeden z nielicznych w woj. wielkopolskim otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu  na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 24 czerwca 2016 roku. Będzie on realizowany od czerwca  do grudnia br. Całkowity koszt projektu wynosi 17.700 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wys. 11.000 zł. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zrealizowanie projektu, którego głównym celem jest  profilaktyka i profesjonalna pomoc doradcza oraz terapeutyczna dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym lub dotkniętym  przemocą w gminie Nowy Tomyśl. Narastanie zjawiska przemocy zarówno wśród dorosłych członków rodziny, jak również wśród dzieci i młodzieży powoduje konieczność zaangażowania  instrumentów polityki społecznej w działania wspomagające rodzinę i przeciwdziałające przemocy w rodzinie, w tym głównie działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne. W ramach zaplanowanych działań w dniu 27 lipca,  w godzinach popołudniowych  zorganizowana zostanie impreza rekreacyjna mająca  za zadanie promowanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym, promowanie prawidłowych więzi rodzinnych.  Do uczestnictwa w imprezie zapraszamy mieszkańców gminy Nowy Tomyśl – po  uprzednim osobistym zgłoszeniu w OPS. W ramach  koalicji lokalnej w miesiącu wrześniu odbędzie się happening, w którym uczestniczyć będą uczniowie nowotomyskich szkół ( gimnazjum i szkoły podstawowe). Ważnym aspektem happeningu będzie spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży nt. agresji i przemocy. W okresie od sierpnia do grudnia, w każdy poniedziałek w  godz. 15:00 do godz. 17:00, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  dyżury będzie pełnił  psycholog świadczący bezpłatne porady i terapię dla rodzin zagrożonych lub doznających przemocy.  Osoby  wymagające wsparcia zapraszamy do spotkań z psychologiem.      ...

read more
Protected with SiteGuarding.com Antivirus